خدمات کارت

 

اصولاً ایجاد و استفاده از کارت برای نیل به اهداف مشخصی تعیین می شود که کارت را به عنوان تنها یک ابزار مطرح می کند، مسلماً با چنین نگرشی می توان از تنوع قابلیتهای یک کارت برای بهتر رسیدن به هدف مورد نظر سود جست و چندین پروژه و امکان را در یک کارت فراهم آورد.

.

کارتهای مدیریت شده توسط بستر ایجاد شده گروه کارتهای اعتباری ایران می تواند خواص مختلفی داشته باشند، کارت بنا بر نیاز هر صادر کننده دارای ویژگی های مختلفی است. کارتهای امتیازی، پیش پرداخت و یا حتی اعتباری از توانایی های آن محسوب می شود.

ممکن است هر نوع کارت در هر مجموعه ای قابلیت مشخصی داشته باشد ولی در سیستم گروه کارتهای اعتباری ایران یک کارت می تواند تمامی خواص را یکجا در کنارهم داشته باشد. مثلاً امتیازی، اعتباری، نقدی و ... . در این صورت با یک کارت تمامی امکانات در یک قالب و ابزار فراهم خواهد شد که از هزینه ها کاسته و توانایی را افزایش خواهد داد. حتی می توان توانایی ها را فاز بندی نمود و بر اساس برنامه به مرور توانایی کارت را افزایش داد و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ترسیم نمود.

کارتها بر اساس نیاز - هر یک از خواص اعتباری، نقدی، تخفیف و یا امتیازی را  خواهند داشت. در عین حال در برخی موارد از این کارتها به عنوان کارت شناسائی، کارت گارانتی و یا کارت ارائه سایر خدمات نیز استفاده می شود. کافی است خدمات مورد نظر توانایی مدیریت با کارت را داشته باشند.

یکی از انواع کارتهایی که در بسیاری از موارد مورد توجه قرار می گیرد، کارتی است که در آن تخفیف مدیریت می شود. توسط چنین قابلیتی می توان به راحتی تخفیفات را مدیریت و هدایت نمود و باعث بهره مندی استفاده کننده و صادر کنندگان شد.

برای هر مجموعه می توان از کارتهای مختلفی جهت مدیریت های مختلف بهره جست که همگی در یک بستر مدیریت میشوند. به عنوان مثال:کارتهای معمولی، نقره ای، طلائی و یا پلاتینیوم می توانند تعاریف مختلف و خواص متفاوتی داشته باشند که توسط شما تعریف خواهند شد.

کارتها می توانند از نوع مغناطیسی، هوشمند، RF ID  و به صورت فیزیکی و یا حتی مجازی تعریف شوند. بنابر نیاز باید از نوع متناسب با کاربرد آن بهره جست.