کارتهای امتیازی به کارتهایی گفته می شود که بر اساس خرید مشتری به وی امتیاز تعلق می گیرد. در این روش به مشتری بر اساس میزان/زمان خریـد و یا نوع اشتراک(کارتهای سفید / طلائی ... ) امتیازهای مختلفی داده می شود. مدیریت این امتیازات و قابل استفاده بودن آنها توسط کارت عملیاتی شده و به عنوان شناسه امن در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

.

برای اجرای برنامه وفاداری به وسیله کارتهای لویالتی(کارت وفاداری) در برخی موارد از تخفیف و امتیاز به صورت ترکیبی استفاده می شود. این روش معمولاً در شروع استفاده از کارتهای امتیازی استفاده می شود تا مشتریان با امتیاز و مفهوم آن آشنا شوند. در این نوع نگاه عملکرد درست آن است که به مرور تخفیف حذف و امتیاز جایگزین آن شود. اولین بار استفاده از تخفیف همراه با امتیاز در ایران توسط این گروه پایه گذاری شد و برای بومی سازی فرهنگ امتیازی در ایران موثر نیز واقع شد. ولی در نظر داشته باشید خیلی از بنگاه های اقتصادی نیازی به این روش نداشته و می توانند از ابتدا به صورت امتیازی عمل نمایند.

معمولاً پس از کسب امتیاز، این امتیاز یا قابل تبدیل به محصولات تعیین شده و یا اعتبار قابل استفاده در همان مجموعه و یا سایر مجموعه ها خواهد بود. در اغلب موارد با جمع کردن امتیازات و تبدیل  یکباره آن به اعتبار، می توان از اعتبار  و مزایای بیشتری استفاده نمود. اغلب امتیازات درانتها به کالا/خدمات تبدیل می شوند. 

کارتهای امتیازی همانند کارتهای اعتباری/نقدی باید از امنیت لازم برخوردار بوده و دارای رمز جهت استفاده باشند. امنیت چنین سیستمهایی به دلیل وجود اعتبار برای کارتها بسیار مهم است. به همین منظور جهت اجرای چنین برنامه هایی باید از شبکه های پرداخت الکترونیک امن، مشابه سیستم های بانکی بهره برد و استفاده از نرم افزارهای ساده اصلاً توصیه نمی شود. زیرا هرگز پایداری و امنیت لازم را نمی توانند مهیا سازند. استفاده از نرم افزار های ساده برای اجرای کارت و برنامه وفاداری در خیلی از موارد نه تنها منجر به نتایج دلخواه نمی گردد بلکه به دلیل وجود حفره های امنیتی باعث سوء استفاده های مختلف از چنین سیستمهایی می شود.

چون از این کارتها برای وفاداری مشتریان به مجموعه ها استفاده می شوند به آنها کارت وفاداری نیز گفته می شود. این کارتها در اصل برای اجرای برنامه وفاداری مورد استفاده قرار می گیرد. لذا علاوه بر خواص امتیازی باید دارای خواص دیگر نیز باشند که معمولاً برای هر مجموعه ای متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه با داشتن این نوع کارتها می توان در جشنواره های خرید از مزایای بیشتر استفاده کرد و یا از خدمات ویژه بهره برد. مسلماً با استفاده از تجارب و تخصص ما، گروه کارتهای اعتباری ایران در ایجاد چنین ارزشهای افزوده ای برای هر مجموعه ای پیشنهادات مفیدی خواهد داشت.