بن کارتها اغلب در سازمانها، شرکتها و نهادها توزیع می شوند. بن کارت توسط هر فروشگاهی می تواند عرضه شود. ولی لازم است که نیازهای پرسنل و یا مشتریان آن سازمان، شرکت و یا نهاد را برآورده کند. اکثر بن کارتها به صورت عمده واگذار می شوند، بنابراین مشتریان نهایی معمولاً ناشناخته خواهند بود. معمولاً باید ترفندهایی برای شناسایی مشتریان نهایی در نظر گرفته شود که اطلاعات آنها از دست نرود و بتوان بعداً برای ارتباط دو سویه با تمامی آنها برنامه ریزی کرد.

بن کارت برای فروش یکجا به سازمانی استفاده میشود که هدفش خرید ارزانتر و عمده است. بنابراین معمولاً بن کارت با مبالغی کمتر از مبلغ اسمی آنها واگذار می شوند. ولی در نهایت برای فروشنده کالا و یا خدمات سودآور خواهد بود زیرا قبل از فروش، مبالغ کالا و یا خدمات خود را دریافت کرده است.

بن کارتها برای سازمانهایی که خریدهای هدف گذاری شده دارند نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به این مفهوم که سازمانی که هدف تخصیص منابع معینی برای استفاده های مشخصی را دارد از بن کارت استفاده میکند. مثلاً سازمانی که میخواهد به پرسنل خود 20 هزار تومان هزینه خدمات ورزشی و یا 100 هزار تومان هزینه ناهار بدهد، از بن کارت استفاده میکند. بن کارتی با 20 هزار تومان فقط قابل استفاده برای خدمات ورزشی و 100 هزار تومان قابل استفاده فقط برای تغذیه و ناهار در ماه. بدین ترتیب کارتی با چندین نوع اعتبار مختلف تعریف می شود و هزینه های مشخصی را فقط برای منابع معینی استفاده میکنند.

.