شرکتهای راهبر شبکه گروه کارتهای اعتباری ایران به قرار زیر هستند:

Raymon Arshia Co.

Live Loyalty Card Co.

 

با دفتر مدیریت از طرق زیر می توان تماس گرفت:

سامانه پیام کوتاه مستقیم: 30005963000596 

سامانه پیام کوتاه مرکزی: 30005963

خط ویژه تهران: 1578 8080

خط ویژه شهرستانها: 02146095165

خط بین الملل:

+1 (647) 691-5732

ایمیل: 

تلگرام:  irccg@

.