برنامه وفاداری (Loyalty program) به یک سیاست رفتاری با مشتریان در راستای وفادار سازی آنها به هر مجموعه ای گفته می شود. اصولاً در تمام دنیا، شرکتها و یا برندهایی معتبر از این برنامه/روش برای مشتریان خود استفاده می کنند. اساس برنامه وفاداری بر مبنای اعطاء خدمات/اعتبار  ویا امتیاز به مشتریان در ازاء خرید آنها شکل گرفته است. در برنامه وفاداری سعی می شود هدایا، جوایز و اعتباراتی به مشتری داده شود که هر چه بیشتر خرید کند منافع بیشتری داشته باشد. تقریباً اولین استفاده کنندگان از این روش برای وفاداری مشتریان، خطوط هواپیمایی بوده اند، آنها به ازای پرواز و مسافت پروازی بیشتر، به مشتریانشان امتیاز بیشتری میدهند و امتیاز بیشتر مساوی با خدمات و هدایای بیشتری است.

در این روش ضمن ذخیره اطلاعات مشتری، بر اساس فروش خدمات و یا کالا به وی اعتبار/امتیازی داده می شود که می تواند از آن در خرید بعدی استفاده کند و یا به یکباره با جمع کردن آن اعتبارات/امتیازات از خدمات و یا خرید رایگان بهره مند شود. این رفتار در کنار شکل گیری باشگاه مشتریان و سنجش و نگاه به رفتار مشتریان و مدیریت آنها، برنامه وفاداری گفته می شود. اولین قدم برای ایجاد یک برنامه وفاداری جمع آوری بانک اطلاعاتی مشتریان، سپس استفاده از رفتار خرید مشتریان و اهدای جوائز و یا اعتبار متناسب با خرید شان از مجموعه شماست.

برای چنین عملکردی نیاز به یک بستر برای ضبط رفتار مشتریان و ثبت اطلاعات مشتریان است. گروه کارتهای اعتباری ایران مفتخر است که چنین بستری را توسط سیستم کارتهای اعتباری از سال 1376 ایجاد نموده است. هر مجموعه ای بنابر نیاز می تواند به صورت مستقل از این بستر برای مقاصد خود استفاده نماید. با پیوند این بستر به منایع اطلاع رسانی نظیر پیام کوتاه و ایمیل، اطلاع رسانی خودکار و تشویقی در راستای نیل به اهداف برنامه وفاداری ایجاد می شود. با استفاده ازاین امکان هر مجموعه ای می توانند برای ایجاد ارتباطی دو سویه با مشتریان خود از وجود آن بهره برده و بخش مهمی از مدیریت ارتباط مشتریان (CRM) را ایجاد نمایند.

اولین قدم برای ارتباط با مشتری، گرفتن اطلاعات فردی و مشخصات وی است و چه بهانه ای بهتر از استفاده از خدمات اعتباری/امتیازی با استفاده از برنامه وفاداری! با مدیریت رفتار مشتریان به راحتی می توانید واحد خدمات مشتریان را شکل داده و به افزایش فروش و به طبع آن سود بیشتر برسید. همانطور که می دانیم در مجموعه های تجاری، 80 درصد فروش متعلق به 20 درصد مشتریان است که آنها هم مشتریان دائمی و وفادار هر مجموعه ای هستند. بنابراین با افزایش مشتریان وفادار و خرید آنها بیش از پیش، خواهید توانست حتی در شرایط اقتصادی نامناسب به فروش خود امیدوار بوده و سود خود را تضمین نمائید.

هرگز فراموش نکنیم یک برنامه وفاداری درست باید منجر به فروش بیشتر و سود بیشتر شود و تمامی نقشه های اجرا شده قابل ثبت، اندازه گیری و ردیابی باشد. اگر برنامه وفاداری صرفاً باعث یک ارتباط بدون برنامه با مشتری شود و سود مجموعه ها را افزایش ندهد یک برنامه شکست خورده محسوب میشود. متاسفانه برخی از مجموعه به جای استفاده از دانش و ابزار لازم در برنامه وفاداری، روشی را خودشان ابداع می کنند که قابل اندازه گیری نبوده و فقط یک بازی نامشخص با مشتری را آغاز می کنند.  گروه کارتهای اعتباری ایران با تجربه منحصر به فرد خود می تواند در جلوگیری از هر خطایی مشاور و یاور شما باشد.

.