باشگاه مشتریان

استفاده از برنامه وفاداری و ثبت اطلاعات مشتریان منجر به ایجاد گروهی از مشتریان خواهد شد که دریک بانک اطلاعاتی استقرار یافته و میتوان برای آنها برنامه ریزی مدون انجام داد. اینجا بود که اولین بار در ایران به غلط اصطلاح باشگاه مشتریان به وسیله بانکها شکل گرفت. هرچند که این اصطلاح از لحاظ علم مارکتینگ یک اصطلاح عام، صحیح و بین المللی نیست. به نوعی بکارگیری لفظ باشگاه مشتریان را برای خود مشتری می توان یک نوع اشتباه استراتژک دانست چون برندهای تجاری نباید به افراد فقط به دید تجاری و مشتری نگاه کنند و اینکار برای خیلی از اشخاص مطلوب نیست. ولی چون ایجاد باشگاه به مفهوم گردآمدن گروهی از افراد در یک تشکل منسجم است شاید برای همین بوده است که بانکها از این اصطلاح به علاوه کلمه مشتری استفاده میکنند. بهتر است برندهای تجاری از کلماتی مانند باشگاه(کلوپ) با نام تجاری خودشان استفاده کنند و از لفظ مشتری و حتی وفاداری در نام آن پرهیز کنند مانند: کلوپ بیلسی، باشگاه فرهیختگان .... ، کلوپ آلشپرت، باشگاه میهمانان پارسیان و ... که در آن به هیچ وجه از لفظ مشتری استفاده نشده باشد. هر چند این تشکل صرف نظر از نام آن برای تامین نیازها و ایجاد منافع بیشتر مشتریان شکل میگیرد. گردآمدن افراد در یک تشکل می تواند ارزش آنها را بیشتر نموده و حس وفاداری را به مجموعه ها بیشتر کند. معمولاً ایجاد این تشکل باید هدفمند بوده و برنامه های منظم و پیوسته ای برای آنها تعریف شود. مسلماً افرادی که از یک مجموعه خاص خرید کرده اند اولین وجه اشتراکشان مشتری بودن آنهاست، ولی باید بتوان پس از جمع آوری اطلاعات آنها، از سلایق، علاقه مندی و درخواستهای آنها اطلاع یافت و بدین شکل اهداف مجموعه های تجاری را با استفاده از این اطلاعات گسترش داد. تولیدات، خدمات و سایر فعالیتهای هر مجموعه تجاری باید با استفاده از اطلاعاتی که از این بخش بدست میاید، توسعه یافته و در راستای آن گام بردارد تا موفق باشد.

شاید فلسفه ایجاد چنین تشکلی تنها موارد فوق نباشد ولی مهمترین هدف آن ایجاد ارتباط دو سویه با افراد است. مسلماً راضی بودن اعضا وابسته به عملکرد آن خواهد بود. بنابراین همیشه باید باشگاهی که با استفاده از کارتهای وفاداری شکل میگیرد با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده آینده را ترسیم کند و از نقطه نظرات اعضاء بهره ببرد.

باشگاه هر برند تجاری پس از شکل گیری باید تفاوتی بین افرادی که عضو این باشگاه هستند و دیگر مشتریان قائل شود. بنابراین توجه داشته باشیم که هر فردی که از مجموعه ما خرید می کند لزوماً نباید عضو باشگاه شود. حضور داوطلبانه و ایجاد حداقل های شرایط عضویت، یکی از مهمترین سیاستهای ایجاد باشگاه است. زیرا داشتن اعضای فراوان نشانگر موفق بودن باشگاه نیست. بلکه باید اعضای باشگاه، فعال- آگاه و از اینکه عضو آن هستند خرسند باشند. البته پس از مدتی می توان اعضا باشگاه را نیز به دسته های مختلف تفکیک کرد تا برای اعضای فعالتر خدمات بهتری فراهم کرد. باشگاه همزمان با بزرگتر شدن باید دسته بندی قابل قبولی بین اعضا ایجاد کرده و خدمات را برای هر دسته تعریف نماید. ایجاد گروه افراد خیلی مهم (VIP) میتواند پس از شکل گیری اولیه باشگاه و  بررسی رفتار مشتریان، انجام پذیرد.

در خیلی از باشگاهها از همان ابتدا، اشخاص را به دسته های مختلفی تفکیک میکنند و برنامه و خدمات خاصی برای هر گروه از آنها دارند. این تفکیک معمولاً به میزان خرید مشتری و جایگاه او بر میگردد. ایجاد اشتراک اولیه، نقره ای، طلائی و پلاتینیوم بر اساس همین نگاه شکل میگیرد. مسلماً تفکیک مشتریان می تواند با نگاههای متفاوتی بسته به هر تجارت پایه گذاری شود. در اجرای چنین عملکردی مسلماً  ما همیشه در کنار شما خواهیم بود تا یاری رسان شما برای رسیدن به اهدافتان باشیم. زیرا موفقیت شما، موفقیت ما نیز محسوب می شود.

 مسلماً همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد، چگونگی ایجاد و راهبری باشگاه یک برندتجاری بسیار پراهمیت تر از داشتن چنین تشکلی است. گروه کارتهای اعتباری ایران با استفاده از تجارب فراوان خود می تواند شما را در ترسیم نقشه راه، یاری نماید. اگر باشگاهی ایجاد شود و خدمات متناسب و وابسته به مشتریان ایجاد نشود، از اهداف ایجاد چنین تشکل هایی فاصله خواهیم گرفت. ما می توانیم تضمین کنیم که اگر درست و با برنامه پیش بروید به فروش بیشتر و سود فراوان تر دست خواهید یافت.

 

.