پایداری نیاز هر شبکه و بستر مشترکی است، قابل اطمینان بودن جهت دسترسی همیشگی و کمترین احتمال قطع شدن از نکات بسیار مهم در شبکه های دیتا و سوئیچ های پرداخت است. قطع شدن چنین شبکه هایی باید به صفر میل نماید. برای ایجاد چنین قابلیتی مسلماً هزینه های نسبتاً زیادی نیز باید پرداخت شود که اجتناب ناپذیر است. از تمامی سرورها باید Mirrorهای وجود داشته باشد که از نظر فیزیکی و مکانی مستقل باشند و بدین ترتیب بتوان در صورت ایجاد اختلال در هر سروری از سرورهای پشتیبان استفاده کرد. اطلاعات نیز باید به صورت تکراری در دیتاسنترهای مجزا نگهداری شوند تا در صورت ایجاد اختلال در هر دیتاسنتر از دیگری استفاده شود. مدیریت چنین پردازشی نیز بسیار حائز اهمیت و پیچیده خواهد بود. سرورها و شبکه دیتا گروه کارتهای اعتباری ایران تمامی این خصوصیات را داشته و بدین ترتیب پایداری خود را به حداکثر نزدیک کرده است. مشتریان ما نیز با دیدن چنین عملکردی مطمئن خواهند بود که مشکلات به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. این گروه علاوه بر ایران در کشورهای امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا بر روی سرورهای اختصاصی، سیستم خود را استقرار داده تا پایداری خود را به حداکثر ممکن برساند.

امنیت از دیگر نکات بسیار بااهمیت در حوزه خدمات پرداخت است. تبادل اطلاعات امن و دسترسی طبقه بندی شده به اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. شبکه این گروه تحت دامین بین المللی second-pos.com و شرکت Live Loyalty Card ثبت شده و کلیه تبادل اطلاعات این شبکه از طریق وب با پروتکل SSL(درگاه لایه امن)  بصورت گرین بار انجام می پذیرد. کلیه تبادلات فروشگاهها و سرورها نیز توسط دستگاههای EFT-POS به صورت "کدشده" انجام می شود تا ضمن "سادگی استفاده" امنیت اطلاعات مبادله شده را تضمین نماید. ضمن اینکه امنیت شبکه و سرورهای این مجموعه با استاندارد (PCI DSS Compliance (Payment Card Industry Data Security Standard مورد بازرسی همیشگی securitymetrics.com است. شبکه، دیتاسنتر و سرورهای این گروه که تماماً اختصاصی و متعلق به خودش است دارای بر چسب استاندارد بین المللی امن Credit Card Safe است.

  PCI DSS Validated